ORMANCILIK FAALİYETLERİMİZ

1993-1994 Yıllarında dikimine başlanılan ağaçlandırma sahaları, günümüzde sıklık ve ağaçlık çağına gelmiş olup, sıklık bakımı çalışmaları yapılmaktadır. Bu sıklık bakımı çalışmaları daha kaliteli bir orman oluşturmak için yapılan yasal zorunluluğu olan bir çalışmadır. Bu çalışmalardan elde edilen odun ürünleri ülke ekonomisine katkı sağlamak için çeşitli ağaç sanayiilerine odun hammaddesi olarak satılmıştır. Bu satışlardan elde edilen gelirler tekrardan doğaya harcanmış ve harcanmaya devam etmekte olup, yeni ağaçlandırma sahalarına zemin oluşturmaktadır.